Voor kleine projecten of aanpassingen aan een bestaande website doe ik vaak beroep op buitenlandse programmeurs bij Scriptlance. Ik plaats een beschrijving van mijn project online en enkele uren later heb ik al verschillende offertes. Op basis van de prijs en de feedback kies ik dan een programmeur.

Het zit me niet altijd mee.

Sommige programmeurs kunnen niet waarmaken wat ze beloven, en dan wordt er tijd verloren. Ik steek de hand dan in eigen boezem: voor een dubbeltje kan je nu eenmaal niet op de eerste rij zitten en je krijgt waarvoor je betaalt, denk ik dan.

Daarom deed ik in augustus 2007 voor een groot project beroep op een (zogezegd) degelijk Belgisch bedrijf. Ze hadden enkele belangrijke namen in portfolio. Die websites zagen er goed uit en de prijs die ik kreeg viel redelijk mee, dus ik ging met hen in zee.

Spijt, jongens. We zijn nu 6 maanden later en het is een fiasco. De oorspronkelijke datum van oplevering was gepland op 2 november, maar nu is hij nog altijd niet af. Zes maanden later! Bovendien word ik steeds aan het lijntje gehouden met het excuus “nog enkele dagen en hij is af”.

Maar vanmorgen ben ik in actie geschoten. Ik laat het er niet bij. Ik heb per e-mail een ingebrekestelling gestuurd en hem daarna ook nog eens aangetekend op de post gedaan.

Hier is een kopie van mijn ingebrekestelling. Namen zijn onherkenbaar gemaakt.

Geachte heer xxxxxxxxx,

Op 30 juli 2007 vroeg ik bij u een offerte aan voor de ontwikkeling van de website www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.com met bijhorende huisstijl en drukwerk.

Na het bespreken van de verschillende modaliteiten, stuurde u mij op 27 augustus 2007 de definitieve offerte met de voorwaarden, waarmee ik akkoord gegaan ben.

In deze offerte werd een timing vastgelegd, een tijdslijn van 8 weken voor de volledige ontwikkeling en oplevering van de website en de huisstijl. We spraken de datum van 2 november 2007 af voor de oplevering van de website.

Momenteel zijn we 4 maanden na de oorspronkelijk afgesproken datum van oplevering. De website door u beschikbaar gesteld is niet geschikt voor gebruik vanwege de vele gebreken waarvan ik per e-mail melding heb gemaakt. Ik heb u in de gelegenheid gesteld om de geconstateerde gebreken op te lossen. Tot nu toe heeft u hieraan nog steeds niet voldaan.

Er is nooit gecommuniceerd over eventuele vertragingen, dus verwachtten wij oplevering op 2 november. Toen dat begin november niet mogelijk bleek, gingen wij akkoord met een vertraging van 2 weken, oplevering op 15 november. Weer is die datum niet gehaald.

Op 26 november is er een voorlopige versie van de site online gekomen op mijn uitdrukkelijk verzoek, maar die bleek onbruikbaar door diverse foutmeldingen in de browser Internet Explorer, waarvan ik meteen melding heb gemaakt.

Tot op heden staat deze onbruikbare website online. Op 6 januari 2008 stuurde ik een herinnering met het verzoek de website zo snel mogelijk af te werken. Mijn vraag waarom de ontwikkeling zoveel vertraging had opgelopen, werd ontweken.

U beweerde uiteindelijk dat ik zelf op een e-mail niet had geantwoord, maar mijn antwoord was niet noodzakelijk vereist voor de verdere ontwikkeling dus is geen reden voor de vertraging.

Op 18 januari stuurde u mij een e-mail met de volgende mededeling:
“Normaal gaan alle aanpassingen binnen enkele dagen gedaan zijn en kunnen wij de site opleveren.”

Ik verwijs tenslotte naar ons telefoongesprek van maandag 25 februari, waarin ik u verzocht meteen de website op te leveren en de bronbestanden naar mij door te sturen. U beloofde dit dezelfde week nog te doen.

Hierbij stel ik u alsnog in de gelegenheid om de gebreken op deugdelijke wijze te herstellen. Aangezien u altijd beweerde dat het een kwestie van dagen was, is een uitstel van 1 week een redelijke termijn om dit te doen.

Ik verwacht volledige oplevering van de website en de bronbestanden op vrijdag 14 maart 2008 voor 12:00 ’s middags.

Geeft u hieraan geen gehoor, dan zal ik onze overeenkomst ontbinden en verwacht ik een terugbetaling van de reeds betaalde bedragen voor een totaal van xxxx euro.

Tevens zal ik schadevergoeding vorderen voor de schade die u mij berokkende wegens het niet naleven van de overeenkomst, vermeerderd met de onkosten die ik heb gemaakt of nog zal maken.

Graag ontvang ik uw schriftelijke reactie.

Er staat in de wet dat een ingebrekestelling een redelijke termijn moet voorzien voor het herstellen van de fout. Aangezien deze webdesigner zelf altijd zegt dat het slechts een kwestie van dagen is, vind ik 1 week méér dan redelijk.

We zullen volgende week zien. Wordt vervolgd dus.