Na mijn ingebrekestelling van vorige vrijdag, heb ik heel deze week niks gehoord. Grof!

Om 10:14 vandaag, minder dan 2 uur voor het verstrijken van de deadline van de redelijke termijn, krijg ik een mailtje “De site staat live”.

Dit is mijn antwoord.

Geachte heer xxxxxxxxx,

Ik heb u middels aangetekende ingebrekestelling van 7 maart 2008 in de gelegenheid gesteld om op redelijke termijn uw fout te herstellen. Die termijn liep af vandaag 14 maart om 12:00 ‘s middags.

De website die momenteel op de url www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.com beschikbaar gesteld werd, is dezelfde versie die ik enkele maanden eerder al afgekeurd heb omwille van de vele fouten.

Het belangrijkste gebrek is het verschijnen van foutmeldingen in Internet Explorer bij het bezoeken van de website. De foutmeldingen verschijnen onder andere, maar niet uitsluitend, bij het bezoeken van de homepagina en het inloggen met een account (bontest2/bontest2). Zie screenshots in bijlagen 1 en 2 voor de foutmelding in Internet Explorer. Na de foutmelding sluit de website vanzelf af: Internet Explorer toont een witte pagina met de melding “kan deze pagina niet weergeven”.

Door deze foutmeldingen is de website in Internet Explorer volledig onbruikbaar. Die groep vertegenwoordigt in België volgens een studie maar liefst 72% van de voltallige Belgische internet-populatie (bron: http://tinyurl.com/yvba7r ). Voor 72% van de Belgische internetters is de opgeleverde website dus niet toegankelijk!

Bovendien zijn bepaalde andere fouten niet hersteld:

– de “Partners”-knop ontbreekt nog altijd.
– de teksten op de website zijn nog altijd deels in het Engels, terwijl alles volledig in het Nederlands moet zijn, zoals gevraagd.
– de uitlijning van het menu rechts is volledig verkeerd (zie screenshot bijlage 3)
– het logo bovenaan links heeft een andere achtergrondkleur dan de rest van de pagina.

Van deze fouten heb ik reeds op 10 december 2007 middels het Word-document “Comments 2” (zie bijlage 4) melding gemaakt. Aan de foutmelding in Internet Explorer werd u meermaals herinnerd, de laatste keer nog maar eens op 26 februari 2008 (zie e-mail in bijlage 5). U had dus tijd genoeg om deze aanpassingen te voorzien, maar hebt dat niet gedaan.

Al bij al komt de website door de vele gebreken zeer amateuristisch over.

U hebt de afgelopen 3 weken zelfs geen contact meer met mij opgenomen om de status van bovenvernoemde gebreken en de uiteindelijke oplevering van de website te bespreken. Ook niet na mijn herinnering per e-mail op 3 maart 2008 en mijn aangetekende ingebrekestelling op 7 maart 2008.

Het is duidelijk dat u binnen de gestelde redelijke termijn de website niet correct heeft opgeleverd, aangezien u geen moeite gedaan heeft om de hierboven genoemde fouten te corrigeren. Bovendien ontbreken op de server nog altijd de bronbestanden van de website, de huisstijl en de visitekaartjes, die u ook beschikbaar moest stellen.

Met dit schrijven stel ik u in verzuim en ontbind ik onze overeenkomst.

Ik verwacht een onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde bedragen voor een totaal van xxxx euro en behoud mij het recht voor om tevens nog een schadevergoeding te vorderen voor de schade die u mij berokkende wegens het niet naleven van de overeenkomst, vermeerderd met de onkosten die ik heb gemaakt of nog zal maken.

U wordt verzocht de terugbetaling van xxxx euro te verrichten op rekening-nummer xxx-xxxxxxx-xx bij KBC, op naam van Volo Media.

Indien de betaling mij niet bereikt heeft op vrijdag 28 maart 2008, zal ik niet aarzelen om via gerechtelijke weg de ontbinding van de overeenkomst te laten bekrachtigen en het saldo op die manier alsnog te vorderen.

De naam van de webdesigner laat ik nog even niet weten, zolang ik mijn betaling niet terug ontvangen heb.