Ik heb een tijdje niets laten weten, maar de saga continues.

Na mijn ingebrekestelling op 7 maart 2008 en mijn inverzuimstelling op 14 maart 2008, heb ik met de webdesigner nog even een welles-nietes spelletje moeten spelen over het al dan niet aanwezig zijn van fouten in de website.

Oordeel nu zelf.

De webdesigner in kwestie is ATTIKS BVBA (aangesloten bij FeWeb nota bene), het bedrijf van Peter Droogmans.

De website in dispuut is www.GratisVliegtickets.com.

Een korte herhaling van de gebreken. De fouten doen zich enkel voor in Internet Explorer trouwens, maar dat is tenslotte nog altijd de meestgebruikte browser.

  • logo heeft andere achtergrondkleur dan rest van site
  • de “y” in “privacy” rechts komt op een nieuwe regel terecht
  • de browser CRASHT bij het navigeren doorheen de site

Volgens Peter Droogmans van Attiks bvba allemaal zéér makkelijk op te lossen beweren ze nu. Maar dan hadden ze dat eerder moeten doen, want die problemen had ik in november 2007 al gemeld. Na het verstrijken van het ultimatum in een ingebrekestelling is het inderdaad… te laat!

En dat is allemaal nog los van het feit dat de website er gewoon rommelig uitziet. Niet verzorgd. Voorbij de aanmeldprocedure, in de beheersmodule, is het nog erger. Maar dat kan je aan de rechter moeilijk objectief aantonen natuurlijk.

Dus vecht ik Attiks voornamelijk aan op de gebreken die er overduidelijk nog inzitten EN op de overschrijding van elke redelijke termijn (de website was 5 maanden na bedoelde opleveringsdatum nog niet af).

Een gerechtsdeurwaarder heeft de fouten in de website vastgesteld, ook dat de browser continu crasht waardoor je gewoon uit de website gegooid wordt.

Komt Attiks nu weer af met 3 argumenten:

  1. Dat de website op hun testserver wél werkt (bevatte dezelfde fouten, maar die hebben ze nu toch weten wegwerken alvorens hun testserver te laten onderzoeken door een eigen gerechtsdeurwaarder).
  2. Dat het dus wel aan de hosting moet liggen (terwijl de server geconfigureerd is naar hun eisen: PHP5, MySQL5).
  3. Dat mijn gerechtsdeurwaarder XP Service Pack 2 gebruikte ipv Service Pack 3 (SP3 is pas op 29 april uitgekomen, dus was nog niet beschikbaar ten tijde van de feiten).

En dat waren uiteraard niet de enige argumenten. Verder o.a. nog dat ik:

  • onder de betaling uit probeer te komen (ik had liever gewoon een werkende site gehad)
  • de vertraging zelf veroorzaakt heb door telkens nieuwe aanpassingen te vragen (integendeel, alle functionaliteiten waren beschreven bij de aanvraag van de offerte, de gevraagde aanpassingen waren enkel omdat zij de website verre van perfect aangeleverd hadden).

In totaal 28 pagina’s lang, vol met pogingen om mist te spuien en feiten verdraaid of gewoon oneerlijk weer te geven.

Deze nacht heb ik opgeofferd aan het schrijven van een 12 pagina’s tellend verweer, alle argumenten van Peter Droogmans van Attiks bvba weerleggend.

Mijn advocaat gaat mijn verweer nu verwerken. Tegen 15 augustus 2008 moet het officiëel neergelegd worden bij de Rechtbank van Koophandel in Antwerpen.

In februari 2009 komt de zaak tegen Attiks bvba dan uiteindelijk voor de rechter, al krijgt Attiks eerst opnieuw de gelegenheid om een tegenverweer op te stellen. Welles-nietes, dus.

Volgens de advocaat maak ik een goeie kans, al is dat ook wat je zou verwachten dat een advocaat zegt natuurlijk. Ondertussen blijven de kosten zich opstapelen. Ik had liever een deftig werkende site gehad.

Wordt weer maar eens vervolgd.

Alvast 1 tip: laat geen website bouwen door Attiks bvba.